2019 Amix Patriot Cup: propozice

0

19. a 20. októbra 2019 súťažou 2019 AMIX Patriot Cup odštartuje jesenná súťažná sezóna vo vetve kulturistika/fitness v organizácii SAFKST.

“Súťaž spojenú s menom AMIX Patriot sme zorganizovali vo Vranove nad Topľou v roku 2016 aj 2017 a po ročnej prestávke by sme chceme od roku 2019 organizovať každoročne”, povedal pre náš portál Igor KOPČEK, organizačný pracovník súťaže. “S viceprezidentom SAFKST Ľubošom MATEJÍČKOM sme sa dohodli, že po jeseni 2019 nami organizované súťaže budeme realizovať už iba na jar. Prečo hovorím o súťažiach? Moja predstava je taká, že AMIX Patriot Cup bude klasická pohárová súťaž, kde budú vybrané nominácie/kategórie určené pre juniorov a seniorov. 

“Po rokoch sme však opäť rozpracovali koncept tzv. OPEN Majstrovstiev východnej oblasti pre vekové kategórie dorast/junior. OPEN Majstrovstvá východnej oblasti budú prednostne určené pre súťažiacich z oddielov SAFKST, ktoré pôsobia v lokalitách cca od Banskej Bystrice na východ Slovenska, ale súťažiť na nich by mohli tiež zástupcovia z ďalších subjektov asociácie – aj preto je v názve je slovíčko OPEN. Dorast/juniori potrebujú viac príležitostí na súťaženie, aby pre nich nebolo problémom získať odielmi žiadaný štatút AKTÍVNY ŠPORTOVEC. 

V rámci konceptu máme pripravený aj návrh tzv. povinných voľných zostáv pre nominácie bodybuilding/classic physique, pretože to, čo predvádzajú niektorí súťažiaci na súťažnom pódiu v pózingu niekedy hraničí s paródiou na kulturistiku. Zopakujm, čo som už písal v tomto článku – 60 sekúnd je príliš málo na to, aby súťažiaci plytval časom chodením po pódiu, alebo mávaním rukou na divákov len preto, aby zatlieskali. Koncept chceme čo najskôr predložiť na posúdenie vedeniu SAFKST – urobíme to okamžite po tom, ako si s vedením Domu kultúry vo Vranove nad Topľou prejdeme všetky podstatné finančné položky súvisiace s týmto projektom.”, uzavrel Igor KOPČEK, ktorý zároveň ocenil ústretovosť vedenia SAFKST a pána Ľ. HEČKA, pri schvaľovaní predbežných propozícií na súťaž 2019 AMIX Patriot Fitness Weekend.

2019 AMIX Patriot Fitness Weekend

pohárová súťaž v bodybuilding/fitness nomináciách pre dorastenky/dorastencov, juniorky/juniorov/, ženy/mužov a masters súťažiacich

A/ Všeobecné ustanovenia  
Usporiadateľ: z poverenia VV SAKFST oddiel kulturistiky a fitness Fitness Akadémia Vranov 
Miesto konania: Mestský kultúrny dom (MsDK) Vranov nad Topľou 
Dátum konania:

 • 19. október 2019, sobota … dorastenky/dorastenci a juniorky/juniori
 • 20. október 2019, nedeľa … ženy/muži a masters

Prihlášky: zasielajú oddiely a kluby najneskôr do 12. októbra 2019, mailom na: igor.kopcek@yahoo.com s predmetom správy 2019 AMIX Fitness Weekend 
Informácie/telefonický kontakt: organizačný pracovník súťaže (Ing. Igor Kopček – 0905-358415; igor.kopcek@yahoo.com); web (www.EastLabs.SK a webové sídlo SAKFST) 
Prihlasovací formulár: http://sakst.sk/files/other/prihlaska-na-sutaz.docx 
Ubytovanie: na vlastné náklad – Hotel Patriot Vranov nad Topľou
Stravovanie: na vlastné náklady 
Úhrady: Cestovné náklady + ošatné rozhodcov a delegáta hradí organizátor z prostriedkov SAFKST, ostatní sa zúčastňujú súťaže na vlastné náklady.

B/ Technické ustanovenia 
Predpisy: súťaží sa podľa pravidiel SAFKST platných pre nomináciu kulturistika, bikinifitnes, men´s physique, classic physique, wellness fitness 
Podmienky štartu: 

 • a/ platná licenčná karta SAFKST
 • b/ zápis v Informačnom registri športovcov
 • c/ nalepená členská známka SAFKST za rok 2019
 • d/ včas zaslaná prihláška – súťažiaci, ktorí nebudú prihlásení v stanovenom termíne neobdržia darčekový balíček od organizátorov súťaže, môžu štartovať len po uhradení sankčného poplatku 20€
 • e/ lekárske potvrdenie od všeobecného lekára o zdravotnom stave (nie staršie ako 1 rok v deň konania súťaže) 

Námietky: podávajú sa s vkladom 10€; o ich oprávnenosti rozhodne odvolacia komisia v zložení – hlavný rozhodca, delegát SAFKST, riaditeľ súťaže 
Doping: usporiadateľ je povinný zabezpečiť miestnosť pre dopingovú kontrolu 
Upozornenie: pretekár je povinný na vyzvanie sa podrobiť dopingovej kontrole

Kategórie – sobota, 19. október 2019

 • dorast … classic physique Open
 • juniori … novice (začiatočník) classic physique
 • juniori … classic physique Open
 • juniori … men´s physique 2 kategórie (do 174, nad 174cm), Overall
 • dorastenky … bodyfitness Open
 • juniorky … bodyfitness Open
 • dorastenky … bikinifitness Open
 • juniorky … novice (začiatočník) bikinifitness
 • juniorky … bikinifitness 2 kategórie (166cm, nad 166cm), Overall
 • UPOZORNENIE: na súťaži bude udelená trénerke/trénerovi absolútnej víťazky/absolútneho víťaza ocenenie Tréner šampióna; unikátne cenné kovy získavajú súťažiace/súťažiaci na 1. až 6. mieste

Kategórie – nedeľa, 20. október 2019 

 • muži … bodybuilding 2 kategórie (do 85kg, nad 85kg), Overall
 • muži … classic physique 2 kategórie (do 175cm, nad 175cm), Overall
 • masters … bodybuilding, Open
 • muži … novice (začiatočník) men´s physique
 • muži … men´s physique 2 kategórie (do 179cm, nad 179cm), Overall
 • ženy … wellness fitness, Open
 • ženy … bodyfitness, Open
 • ženy … novice (začiatočník) bikinifitness
 • ženy … bikinifitness 2 kategórie (do 166cm, nad 166cm), Overall
 • UPOZORNENIE: na súťaži bude udelená trénerke/trénerovi absolútnej víťazky/absolútneho víťaza ocenenie Tréner šampióna; unikátne cenné kovy získavajú súťažiace/súťažiaci na 1. až 6. mieste

Classic Physique Juniori – maximálne prípustná súťažná hmotnosť

 • do 171cm … výška – 100 + 3kg
 • od 171,1cm do 175cm … výška – 100 + 4kg
 • od 175,1cm do 180cm … výška – 100 + 6kg
 • od 180,1cm do 188cm … výška – 100 + 7kg
 • od 188,1cm do 196cm … výška – 100 + 8kg
 • nad 196cm … výška – 100 + 9kg
 • Príklad: 174,5cm … 74,5kg + 4kg = 78,5kg … maximálna súťažná hmotnosť, ktorú môže súťažiaci mať pri prezentácii, je 78,5kg

Classic Physique Muži – maximálne prípustná súťažná hmotnosť

 • do 168cm … výška – 100 + 4kg
 • od 168,1cm do 171cm … výška – 100 + 6kg
 • od 171,1cm do 175cm … výška – 100 + 8kg
 • od 175,1cm do 180cm … výška – 100 + 11kg
 • od 180,1cm do 188cm … výška – 100 + 13kg
 • od 188,1cm do 196cm … výška – 100 + 15kg
 • nad 196cm … výška – 100 + 15kg
 • Príklad: 174,5cm … 74,5kg + 8kg = 82,5kg … maximálna súťažná hmotnosť, ktorú môže súťažiaci mať pri prezentácii, je 82,5kg

C/ Zbor činovníkov 
Riaditeľ súťaže: Mgr. Jaroslav Horváth 
Čestný riaditeľa súťaže: Stanislav Švarbalík 
Organizačný pracovník: Ing. Igor Kopček 
Lekár súťaže: MUDr. Igor Liberko  
Ekonóm: Monika Mardžejová 
Hudobná réžia: Viliam Hurný + poverený pracovník MsDK

D/ Predbežný časový rozpis a harmonogram súťaže – sobota 

 • 9.15 … zraz všetkých súťažiacich v priestoroch MsDK Vranov, úvodné slovo organizačného pracovníka, odovzdávanie darčekových balíčkov súťažiacim a vstupov do zákulisia
 • 10.15 – 12.00 … prezentácia súťažiacich
 • 12.15 – 12.45 … porada rozhodcov
 • od 13.00 … semifinále a finále súťaže, vyhodnotenie kategórií, súťaž o titul absolútny víťaz

E/ Predbežný časový rozpis a harmonogram súťaže – nedeľa 

 • 9.15 … zraz všetkých súťažiacich v priestoroch MsDK Vranov, úvodné slovo organizačného pracovníka, odovzdávanie darčekových balíčkov súťažiacim a vstupov do zákulisia
 • 10.15 – 12.00 … prezentácia súťažiacich
 • 12.15 – 12.45 … porada rozhodcov
 • od 13.00 … semifinále a finále súťaže, vyhodnotenie kategórií, súťaž o titul absolútny víťaz

F/ Rôzne 
Ocenenie: súťažiaci na 1. – 6. mieste v každej kategórii obdržia diplomy a medailu; absolútni víťazi získajú špeciálnu trofej 
Hudobný sprievod: každý pretekár v nominácii kulturistika, classic physique odovzdá pri prezentácii CD, alebo USB s hudobným podkladom pre voľnú zostavu, na ktorom môže byť len jedna skladba.  
Vstup do priestorov súťaže: s 1-2 pretekármi jeden tréner, 3 a viac pretekárov 2 tréneri voľný vstup – platí pre zákulisie a sektor na státie. Pokiaľ sa súťažiaci a tréneri chcú pohybovať v sektore miesta na sedenie, budú musieť mať zakúpené vstupenky. 
Akreditácia: zástupcovia médií (ktoré budú propagovať súťaž minimálne 6 týždňov pred začiatkom) po ohlásení u usporiadateľa súťaže zdarma.  
Vstupenky: je možné zakúpiť si výhradne v predpredaji cez objednávkový systém MsDK Vranov – odporúčame využiť predpredaj, je možné, že v deň súťaže už vstupenky nebudú dostupné. 
Cena vstupenky: sobota 3€, nedeľa 5€ 
Upozornenie: pretekári, pretekárky a aj tréneri, ktorí sa budú pohybovať v zákulisí majú prístup len do tejto časti. Na kontrolu oprávnenia vstupu sa budú používať pásky na ruky. Pokiaľ sa súťažiaci a tréneri chcú pohybovať v sektore miesta na sedenie, musia mať zakúpené vstupenky. Pobyt v sektore na státie je možný aj bez vstupenky, s páskou na ruke. Usporiadateľ upozorňuje pretekárov, že v prípade znečistenia šatne, alebo priestorov, kde sa súťaž nachádza, bude udelená pokuta v minimálnej výške 50€ (v závislosti na rozsahu znečistenia). Je zakázané používať farby, ktoré znečisťujú a špinia (krémové farby, napr. Dream Tan). Usporiadateľ nezodpovedá za cenné veci pretekárov uložené v šatniach.

Zmluvní partneri SAKFST: AllStars, FitPlus, Pengym, Tetras, ATP, Muscle&Fitness, Weider 
Mediálni partneri organizačného teamu: www.EastLabs.SK, www.BikiniFitness.SK, www.FitnessTreneri.SK, FitnessŠkola s.r.o.

Príležitosť pre Bikini/Wellness Fitness NOVICE – ZAČIATOČNÍČKY

Na súťaži 2019 AMIX Patriot Fitness Weekend sa po rokoch opäť otvoria kategórie pre NOVICE (začiatočníčky) z nominácie BikiniFitness. Začínajúce, ale aj pokročilé bikini/wellness fitnessky (aj ich trénerky/tréneri) informácie nepostrádateľné pre úspešné súťaženie získajú na 11. pokračovaní projektu BikiniFitness Camp, ktorý sa uskutoční od 30. augusta do 1. septembra 2019 v Činkárni Čambal Petržalka.
INFORMÁCIE: saskia.cakoci@gmail.com

Share.

Informace o autorovi

CEO www.amixnews.cz Marketing Manager Amix Nutrition Czech

Komentáře

Žádáme návštěvníky serveru amixnews.cz, aby v diskuzích či komentářích dodržovali zásady slušného chování a vyhnuli se vulgárním projevům. Redakce amixnews.cz, jakožto vlastník serveru, si vyhrazuje právo tyto příspěvky upravit či zcela vymazat.